Kurul ve Komisyonlar

2018 AKADEMİK YILI KURUL VE KOMİSYONLARI

Kurul ve Komisyonları Görevleri İçin Tıklayınız.

Bölüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Osman GENÇEL

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ercan GEMİCİ

Geoteknik ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ermedin TOTİÇ

Hidrolik ABD Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Ercan GEMİCİ

Mekanik ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKTEPE

Ulaştırma ABD Başkanı

Doç. Dr. Altan ÇETİN

Yapı ABD Başkanı

Prof. Dr. Osman GENÇEL

Danışma Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Osman GENÇEL (Bölüm Başkanı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ercan GEMİCİ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Üye

Ali ÖZCAN (Çevre ve Şehircilik İl Müdürü)

Üye

Anıl ÇAM (Yapı İşleri Daire Başkanlığı)

Üye

Fatih Mehmet KANBUR (İMO Bartın Temsilciliği Başkanı)

Üye

Gökhan DEMİR (Pelenkoğlu Hazır Beton İşletme Müdürü)

Üye

İsa KARAKAYA (DSİ Şube Müdürü)

Üye

Ümit EREN (Karayolları Yapım ve Kontrol Şefi)

Üye

Yasin ERMİŞ (Ermiş Mühendislik, Girişimci Mezun)

Üye

Onur ŞEKER (Mezun Temsilci)

Üye

Mevla ŞEN (Bölüm Öğrenci Temsilcisi)

Üye

Serdar ALLI (Araştırma Görevlisi, Raportör)

MÜDEK ve Akreditasyon Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Osman GENÇEL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ercan GEMİCİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yasin DURGUN

Üye

Arş. Gör. Serdar ALLI

Üye

Arş. Gör. Öznur KOCAER

Altyapı ve Laboratuvar Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ermedin TOTİÇ

Üye

Arş. Gör. Yaşar ERBAŞ

Üye

Arş. Gör. Cennet YEŞİLYURT

Ders Programı ve Sınav Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Altan ÇETİN

Üye

Arş. Gör. Serdar ALLI

Üye

Arş. Gör. Cennet YEŞİLYURT

Staj Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Emin HÖKELEKLİ

Üye

Arş. Gör. Yaşar ERBAŞ

Üye

Arş. Gör. Öznur KOCAER

Üye

Arş. Gör. Cennet YEŞİLYURT

Bilgi İşlem ve Web Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Altan ÇETİN

Üye

Arş. Gör. Serdar ALLI

Üye

Arş Gör. Cennet YEŞİLYURT

Muafiyet, İntibak, Yatay Geçiş ve Çift Anadal, Yandal Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi M. Yasin DURGUN

Üye

Arş. Gör. Yaşar ERBAŞ

Üye

Arş. Gör. Serdar ALLI

Uluslararası İlişkiler ve Öğrenci Değişim Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Ü. Fatih GÖKTEPE

Üye

Arş. Gör. Serdar ALLI

Üye

Arş. Gör. Cennet YEŞİLYURT

Mezuniyet ve Not Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BAŞ

Üye

Arş. Gör. Yaşar ERBAŞ

Üye

Arş. Gör. Öznur KOCAER

Bitirme Tezi Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKTEPE

Üye

Arş. Gör. Yaşar ERBAŞ

Üye

Arş. Gör. Cennet YEŞİLYURT

Üye

Arş. Gör. Mehmet Ali SİLGU

İdari ve Mali İşler Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Emin HÖKELEKLİ

Üye

Arş. Gör. Mehmet Ali SİLGU

Üye

Arş. Gör. Yaşar ERBAŞ

Ölçme Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Ü. Ercan GEMİCİ

Üye

Arş. Gör. Yaşar ERBAŞ

Üye

Arş. Gör. Öznur KOCAER

Kütüphane ve Dökümantasyon Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ermedin TOTİÇ

Üye

Arş. Gör. Mehmet Ali SİLGU

Üye

Arş. Gör. Öznur KOCAER

Eğitim Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Osman GENÇEL

Üye

Arş. Gör. Mehmet Ali SİLGU

Üye

Arş. Gör. Öznur KOCAER

Öğrenci İlişkileri, Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Ü. Ercan GEMİCİ

Üye

Arş. Gör. Serdar ALLI

Üye

Arş. Gör. Öznur KOCAER

Burs Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Ü. M. Yasin DURGUN

Üye

Arş. Gör. Mehmet Ali SİLGU

Üye

Arş. Gör. Öznur KOCAER

Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BAŞ

Üye

Arş. Gör. Serdar ALLI

Üye

Arş. Gör. Cennet YEŞİLYURT