Bölüm Başkanının Mesajı

İnşaat Mühendisliği, dünyanın en eski mesleklerinden birisidir ve insanlık medeniyetinin ortaya çıkışıyla var olan İnşaat Mühendisliği medeniyet sürdükçe devam edecektir. Artan nüfus, deprem, diğer doğal afetler ve sağlıksız kentsel yapılaşma nedeniyle konut gereksinimi sürekli artmakta, karayolu, demiryolu ve denizyolu taşıma ağının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda İnşaat Mühendisliği mesleğine ilginin devam edeceği ifade edilmektedir.

Bölümümüz Lisans müfredatında verilen dersler ve içerikleri, ülkemizde ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerindekiler ile çok benzerdir. Bologna sürecine üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesi hedeflenmektedir, bu kapsamda çalışmalarımız oldukça ilerlemekle beraber devam etmektedir.

Bölümümüz eğitim kalitesini arttırma gayreti içinde olup her ana bilim dalına ait laboratuvarların oluşturulabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İnşaat Mühendisliğine ilgi duyan adaylara bölümümüzü daha yakından tanıtmaya ve bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizi, gelecekteki meslektaşlarımızı, başarılı birer İnşaat Mühendisi ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek üzere faaliyetlerimiz sürdürülecektir.

Prof. Dr. Osman GENÇEL

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı