Bölüm Hakkında

TANITIM

Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, çok katlı betonarme veya çelik yapılar, baraj ve su yapıları, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, sulama kanalları, otoyol, tünel, demiryolu, köprü, zemin etüd ve ıslahı ile sayılan tüm yapıların projelendirilmesi ve kullanılan malzemelerin incelenmesi, İnşaat Mühendisliğinin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan İnşaat Mühendisliği bölümü 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak normal ve ikinci öğretim programlarında lisans eğitimine başlamıştır.

Bölümümüz düşündürmeyi öğreten, bilim ve teknolojinin geliştirilmesini hedefleyen, toplumsal sorumluluğa sahip, geleceğe katkı sağlayan bireyler yetiştirerek, teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip kullanabilen bir birim olmayı amaç edinmiştir.

HEDEFLERİMİZ

·        İnşaat mühendisliği alanında temel bilgilere ve analiz kabiliyetine sahip,

·        İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği teknik altyapı araçlarını kullanma becerisine sahip,

·        Araştırmaya meraklı, yeniliğe açık ve özgüveni olan

·        Dürüst, ilkeli ve etik değerlere saygılı,

·        Grup çalışmasına uyumlu ve paylaşımcı,

·        Araştıran ve sürekli kendini geliştiren,

·        Edindiği kazanımları kişisel, kurumsal ve ülke adına katma değeri yüksek ürüne dönüştürmeyi benimseyen, İnşaat Mühendislerini yetiştirmektir.

İnşaat Mühendisliği bölümünün öğretim elemanları (Nisan 2018 itibarıyla); 1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr., 6 Dr. Öğr. Ü. olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 3 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüzde,  

1. Geoteknik

2. Hidrolik

3. Mekanik

4. Ulaştırma

5.Yapı

Anabilim dalları olmak üzere beş anabilim dalı yer almaktadır. Her Anabilim Dalının Laboratuarlarının oluşturulabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.